Maak kennis met... Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen. Het inrichten van het land gaat ook om de balans tussen verschillende belangen zoals economie, milieu en woongenot.

Daarvoor zetten de 8700 medewerkers van Rijkswaterstaat zich dagelijks in. Met ruim 200 jaar kennis van de inrichting van ons land weten ze dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het gaat ook om de balans tussen al die belangen: economie, milieu, woongenot. Rijkswaterstaat betrekt daarom burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werkt samen met bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten. Zo werken we met elkaar aan duurzame oplossingen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Project Blankenburgverbinding
Het project Blankenburgverbinding is een project waar Rijkswaterstaat samen met haar partners aan werkt. De Blankenburgverbinding is een nieuwe weg (de A24) die de A15 en de A20 ten westen van Rotterdam met elkaar verbindt. De nieuwe verbinding komt te liggen aan de westkant van Vlaardingen en de oostkant van Rozenburg. Het betreft een nieuwe weg met 2 x 3 rijstroken, een landtunnel, een watertunnel, een verdiepte aansluiting op de A20 en een hoge aansluiting op de A15. Daarnaast wordt de A20 tussen de aansluiting op de Blankenburgverbinding en het knooppunt Kethelplein verbreed.

De Blankenburgverbinding draagt bij aan de goede bereikbaarheid van de haven van Rotterdam, de Greenport Westland en aan een robuust verkeersnetwerk van de regio Rotterdam. Dit is belangrijk voor het verbeteren van de economische positie van Nederland. In 2009 is gestart met de verkenning Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Deze verkenning is op 5 november 2013 afgesloten met het besluit door de Minister van Infrastructuur en Milieu, in overleg met de regionale bestuurders, de voorkeursvariant Blankenburgverbinding Krabbeplas-West verder uit te werken. Op 28 maart 2016 heeft de Minister het Tracébesluit ondertekend.

Een groot deel van 2016 en het begin van 2017 staan in het teken van het sluiten van het contract met het aannemersconsortium dat straks de nieuwe verbinding gaat aanleggen. Nadat het contract officieel is gesloten, start het consortium naar verwachting in 2018 met de realisatie. De eerste voorbereidende werkzaamheden in het gebied, zoals archeologisch onderzoek, zijn gestart. De werkzaamheden voor het aanleggen van de nieuwe verbinding duren naar verwachting vijf tot zeven jaar. Dit betekent dat de openstelling in 2022 - 2024 is voorzien. 

Meer informatie
Op www.blankenburgverbinding.nl vindt u meer informatie en een FAQ over het project. Via @BlankenburgRWS zijn wij ook op Twitter te volgen. Het project Blankenburgverbinding geeft ook een digitale nieuwsbrief uit. Op www.rws.nl/abonneren kunt u zich op deze nieuwsbrief abonneren.

Het project Blankenburgtunnel is tijdens Waterweg Werkt! van 10.00 - 16.00 uur te bekijken in de Nautiluszaal in het Delta Hotel.

Adres:
p/a Delta Hotel
Maasboulevard 15 VlaardingenAdresgegevens

Rijkswaterstaat
Maasboulevard 15 VlaardingenBedrijven in de buurt


Vlaardingen
Delta Hotel
Vlaardingen
Irado - Vlaardingen
Vlaardingen
Het Goed Vlaardingen
Vlaardingen
Partycentrum 't Prikkewater Packhuys

REGIONALE OPENBEDRIJVENDAG WATERWEG WERKT! 2016Op zaterdag 28 mei 2016 openen 40 bedrijven met veel enthousiasme de bedrijfspoorten voor het publiek. In de drie mooiste havensteden aan de Nieuwe Waterweg kun je kijken waar je normaal niet kunt kijken, vragen wat je altijd al had willen vragen en proeven wat je niet kent.

Zet dus in je agenda:
zaterdag 28 mei 2016 - open bedrijvendag Waterweg Werkt!TWITTER

Partners